Skip to main content

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)

Manyetik rezonans görüntüleme, bir X-ışını muayenesi veya bilgisayarlı tomografinin aksine, X-ışınları ile değil, manyetik alanlar ve radyo dalgaları ile çalışan bir muayene prosedürüdür.
MR makinesinde çok güçlü bir manyetik alan vardır. İnsan vücudunun atom çekirdeğini hizalar. Ek olarak, cihaz bir radyo sinyali yayar, atomlar titreşmeye başlar. Radyo sinyali tekrar kapatılırsa, atomlar ilk durumlarına geri döner. Bunu yaparken, son derece hassas antenler tarafından ölçülebilen sinyaller yayarlar. Bir bilgisayar, sinyallerden gövde boyunca kesitsel bir görüntü hesaplar. Görüntüler farklı katmanlarda görüntülenebilir.