Skip to main content

Çocuklar MRG

    Pediatrik radyoloji, yenidoğanlarda, küçük çocuklarda, okul çocuklarında ve ergenlerde görüntüleme tanıları ile ilgilenir.

    Çocukluk çağında radyasyona maruz kalma özellikle önemli olduğundan, çocuklarda X-ışınlarının mümkün olduğunca kullanılmamasına büyük önem veriyoruz. Manyetik rezonans tomografi burada özel bir işlemdir, MR manyetik alan yardımıyla çalışır ve bu nedenle çocuklar tarafından iyi tolere edilir. Bununla birlikte, daha uzun inceleme süresi, cihazın hacmi ve tüp benzeri şekli çocuklar için özel bir zorluk oluşturmaktadır. Pediatrik radyolojide uzun yıllara dayanan deneyimlerimizden yararlanabiliriz. Ekibimizin çocuğunuza ve ailenize son derece sevgi ve soğukkanlılıkla davranacağından emin olabilirsiniz. Ne yazık ki, özellikle küçük çocuklar için güven verici ve empatik bir atmosfer her zaman yeterli değildir. Bu çocuklara da MR tetkiki yapılabilmesi için çocuk hastalıkları bölümü ile işbirliği içinde sedasyon (hafif anestezi) altında da tetkikler sunuyoruz.

    Size ve çocuğunuza çocuk dostu ve yüksek kaliteli görüntüleme sunabilmemiz için enstitümüzün bir pediatrik radyolog (Almanya'da 3 yıl) ek eğitimi vardır.