Skip to main content

Magnetische resonantie beeldvorming (MRI)

Magnetische resonantie beeldvorming is een onderzoeksprocedure die, in tegenstelling tot een röntgenonderzoek of computertomografie, niet werkt met röntgenstralen, maar met magnetische velden en radiogolven.
Er is een zeer sterk magnetisch veld in de MRI-machine. Het brengt de atoomkernen van het menselijk lichaam op één lijn. Bovendien zendt het apparaat een radiosignaal uit, de atomen beginnen te trillen. Als het radiosignaal weer wordt uitgeschakeld, keren de atomen terug naar hun oorspronkelijke toestand. Daarbij zenden ze signalen uit die gemeten kunnen worden door zeer gevoelige antennes. Een computer berekent uit de signalen een dwarsdoorsnede door het lichaam. De beelden kunnen in verschillende lagen worden weergegeven.