Skip to main content

Kardiyo BT

Kalbin bilgisayarlı tomografisi (kardiyak BT), kalbi ve koroner arterleri görüntülemek için yerleşik bir yöntemdir. Kardiyak BT, koroner arter hastalığını (KAH) güvenilir bir şekilde ekarte edebilir ve KAH olasılığı düşük ila orta derecede olan hastalarda kullanılmalıdır.

Olağan kardiyak kateter incelemesinin aksine, kardiyak BT invaziv bir inceleme prosedürü değildir. Bu, kalp kateterizasyonuna kıyasla risklerin büyük bir bölümünü ortadan kaldırır.

Geçmişte, kardiyak BT önemli ölçüde radyasyona maruz kalma nedeniyle sınırlıydı. CT tarayıcımız, dozda önemli bir azalma sağlayan ve böylece hastalarımız için radyasyon maruziyetini önemli ölçüde azaltan yenilikçi tekniklere sahiptir.

Sınav süreci

BT taramasının kendisi yalnızca birkaç dakika sürer. Bununla birlikte, optimal bir inceleme kalitesi elde etmek için kapsamlı bir hazırlık gereklidir. Bu nedenle, lütfen randevu için yeterli bir zaman planlayın (genellikle 2 saat).

Bir hasta olarak kendimi nasıl hazırlarım?

Muayeneden önce 4 saat ayık olmalısınız, lütfen sigara ve kahve içmeyiniz.

Diğer kontrastlı BT incelemelerinde olduğu gibi, kreatinin değeri (böbrek fonksiyonu) ve tiroid değerleri (TSH bazal değeri, T3 ve T4) gibi laboratuvar değerlerine önceden ihtiyacımız var.

Kardiyak BT incelemesi, en azından X-ışınlarının kullanımı nedeniyle bir "yaşam tarzı" incelemesi değildir, bu nedenle, inceleme endikasyonu önceden doktorunuzla tartışılmalı ve bir sevk bulunmalıdır.

Radyoloji muayenehanemizin yasal sigortası olan hastalara Kardiyo BT ve Kardiyo MRG yapmak için faturalandırma izni olmadığı için bu muayeneyi size sadece bir IGeL hizmeti (bireysel sağlık hizmeti) olarak sunabiliyoruz.