Skip to main content

Kemik dansitometrisi (DXA)

Kemik yoğunluğu veya osteoporoz ölçülürken, osteoporoz riskini değerlendirmek için iskeletin kalsiyum tuzu içeriği ölçülür.

Osteoporoz genellikle yaşla birlikte ortaya çıkar. Belirli risk faktörleri mevcutsa daha genç hastalarda da kemik yoğunluğu ölçümü yapılmalıdır. Risk faktörleri şunları içerir:

  • Daha uzun kortizon tedavileri, belirli hazırlıklarla daha uzun süreli tedavi

  • Ailede osteoporoz

  • Zayıf vücut / zayıf

  • bazı bağırsak hastalıkları (malabsorpsiyon)

  • Metabolik hastalıklar (örn. hipertiroidizm)

  • Sigara içmek

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve DVO'nun (Osteoloji Şemsiyesi Derneği) mevcut yönergelerine göre, osteoporoz teşhisi için DXA kemik yoğunluğu ölçüm istasyonumuz, osteoporoz riskinizi değerlendirmek için en güvenilir yöntemdir.

Bu bir yandan zamanında teşhis ve tedavi imkanı sağlarken diğer yandan kullanılan tedavi veya ilaç tedavisi ile tedavinin başarısı çok güvenilir bir şekilde takip edilebilmektedir.

Muayene için özel bir hazırlık gerekmez. Daha önce DXA bulgularınız varsa, lütfen bunları muayeneye gelirken yanınızda getiriniz.
Muayenenin kendisi 2-3 ölçüm yeri (çoğunlukla omurga ve femur boynu) ile yaklaşık 20 dakika sürer. Çalışma sırasında uygulanan radyasyon dozu, her bir kişinin bir hafta boyunca aldığı doğal radyasyon miktarı ile yaklaşık olarak karşılaştırılabilir.

Radyolojik kliniğimizin yasal sigortası olan hastalarda kemik yoğunluğu ölçümü (DXA) yapmak için faturalandırma lisansı olmadığından, bu muayeneyi size yalnızca bir IGeL hizmeti (bireysel sağlık hizmeti) olarak sunabiliyoruz.