Skip to main content

Voorbereiding

Computertomografie

ONDERZOEKSPROCEDURE

Voor het onderzoek ligt u op een speciale bank, die vervolgens in de ring van het CT-apparaat wordt geschoven. Via een spraakunit bent u altijd verbonden met een röntgenassistent. Het onderzoek zelf duurt meestal maar een paar minuten. Het kan zijn dat u af en toe uw adem een ​​paar seconden moet inhouden. Indien u voor het buikonderzoek een contrastmiddel moet drinken, dient u hier ongeveer 1 uur voor uit te trekken. Sommige CT-scans vereisen de toediening van een gejodeerd contrastmiddel via een ader. Er zijn bijwerkingen, afgezien van een snel voorbijgaand gevoel van warmte, alleen als u allergisch bent voor contrastmiddelen. Als een functiestoornis van de nieren of een overactieve schildklier bekend is, kan het contrastmiddel worden toegediend met behulp van geschikte beschermende medicatie. De radioloog beslist dan over het gebruik van het contrastmiddel.

HOE BEREI IK ZELF ALS PATIËNT VOOR?

Bij onderzoek van de buikstreek is het vaak voordelig om niet te eten, vraag ons bij het maken van uw afspraak hoe lang u niet mag eten. Aangezien toediening van contrastmiddel nodig kan zijn, hebben we dit nodig? indien beschikbaar? Laboratoriumwaarden voor nier- en schildklierfunctie (creatinine en TSH). Dit is bijna altijd het geval bij onderzoeken van de borst, buik en nek (niet de halswervelkolom!), vaak bij onderzoeken van de hersenen (schedel-CT). Geef details over eventuele allergieën of intoleranties, bekende nierdisfunctie of hyperthyreoïdie. Als u bepaalde medicijnen gebruikt voor diabetes mellitus (biguaniden, bijv. metformine, fenformine), laat het ons dan weten. Hieronder vindt u aanvullende informatie voor patiënten die deze preparaten gebruiken.
Belangrijk voor vrouwen: computertomografie mag niet worden uitgevoerd tijdens de zwangerschap! Afhankelijk van de vraag is dan als alternatief echografie of magnetische resonantie beeldvorming mogelijk
Als u eerdere beelden van de CT-onderzoeken heeft, neem deze dan mee. Hierdoor kunnen eventuele veranderingen sneller worden gediagnosticeerd.

INSTRUCTIES VOOR PATIËNTEN MET DIABETES MELLITUS

Het gebruik van de preparaten met metformine vormt een licht verhoogd risico bij gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen, vooral bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Het is daarom bijzonder belangrijk dat de nierfunctie vóór het onderzoek wordt gecontroleerd. Neem indien beschikbaar de uitslag van het bloedonderzoek mee (creatininewaarde). Als deze niet beschikbaar zijn, moet het medicijn 48 uur vóór het onderzoek worden stopgezet.
Als de creatininespiegel normaal is, kunt u metformine gebruiken, maar de bloedspiegels moeten ongeveer 2 dagen na toediening van het contrastmiddel worden gecontroleerd.

Digitale mammografie

ONDERZOEKSPROCEDURE

Voor het onderzoek moet de borst gedurende een korte tijd worden samengedrukt. Dit is volkomen onschadelijk, maar kan door sommige vrouwen als onaangenaam worden ervaren. Het onderzoek zelf duurt slechts enkele minuten. Nadat de mammografiebeelden zijn gemaakt, zal een van onze medisch specialisten u onderzoeken en het resultaat in detail met u bespreken.

HOE BEREID IK ME VOOR ALS PATIËNT?

Speciale voorbereiding is niet nodig. Op de dag van het onderzoek mag u geen poeder of crème op de borst en oksel aanbrengen, omdat dit het onderzoek moeilijk kan maken en het mammografiebeeld kan vervormen. Als u al voorlopige beelden of voorlopige bevindingen heeft, neem deze dan mee naar het onderzoek.

Digitale röntgenfoto

ONDERZOEKSPROCEDURE

De beelden worden gemaakt door medisch technische assistenten. Het onderzoek duurt slechts enkele seconden, waarna de beelden digitaal worden gemaakt met computerondersteuning. Hoeveel tijd de arts nodig heeft voor de evaluatie hangt af van de bevindingen en het aantal opnames. De uitslag van het onderzoek wordt dan door de radioloog met u besproken.

HOE BEREID IK ME VOOR ALS PATIËNT?

Speciale voorbereiding is niet nodig.
Een uitzondering zijn speciale onderzoeken van de buik, vaak met behulp van contrastmiddel. In dit geval zullen wij u vóór het onderzoek informeren over de voorbereidende maatregelen.
Neem, indien beschikbaar, eventuele eerdere bevindingen en voorlopige beelden mee.

Fluoroscopie

ONDERZOEKSPROCEDURE

Een fluoroscopie duurt natuurlijk langer dan een enkele röntgenfoto z.B.am statief. Dit betekent echter niet dat de stralingsblootstelling navenant hoger zou zijn. De reden hiervoor is de compleet andere opnametechniek, waarbij beeldversterkers met digitaal beeldgeheugen zorgen voor een aanzienlijke verlaging van de benodigde dosis.

De fluoroscopietechniek wordt in onze praktijk meestal gebruikt om de handeling van slikken bij slikstoornissen, de passage in het darmkanaal, de processen in defectatie bij ledigingsstoornissen te visualiseren en de veneuze vaten te visualiseren.

HOE BEREID IK ME VOOR ALS PATIËNT?

Als u een slokdarmpap slik of gastro-intestinale passage heeft, kom dan op een lege maag. Je mag een paar uur van tevoren niets eten of drinken.

Cardiale CT

ONDERZOEKSPROCEDURE

De CT-scan zelf duurt slechts enkele minuten. Om tot een optimale onderzoekskwaliteit te komen is echter een gedegen voorbereiding noodzakelijk. Plan daarom voldoende tijd in voor de afspraak (meestal 2 uur).

HOE BEREI IK ZELF ALS PATIËNT VOOR?

U dient 4 uur voor het onderzoek nuchter te zijn, niet roken en geen koffie drinken.

Net als bij elk ander CT-onderzoek met contrastmiddel hebben we vooraf laboratoriumwaarden nodig, zoals de creatininewaarde (nierfunctie) en de schildklierwaarden (TSH basaalwaarde, T3 en T4).

Het cardiale CT-onderzoek is geen "levensstijl"-onderzoek, ook niet in de laatste plaats vanwege het gebruik van röntgenfoto's, daarom dient de indicatie voor het onderzoek vooraf met uw arts te worden besproken en moet er een verwijzing beschikbaar zijn.

Aangezien onze radiologische praktijk geen facturatievergunning heeft voor het uitvoeren van cardio CT en cardio MRI bij wettelijk verzekerde patiënten, kunnen wij u dit onderzoek alleen aanbieden als IGeL dienst (Individuele Gezondheidsdienst).

Ultrageluid

ONDERZOEKSPROCEDURE

Het echografisch onderzoek is volledig pijnloos en onschadelijk. De arts gebruikt een gel op de huid van de patiënt om de beeldkwaliteit te optimaliseren. Vervolgens wordt de transducer met zachte druk over de te onderzoeken delen van het lichaam geleid. De duur van het onderzoek is ongeveer 5 tot 10 minuten. De arts zal u tijdens het onderzoek informeren over de resultaten. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan is de radioloog uiteraard ook na het onderzoek beschikbaar.

HOE BEREID IK ME VOOR ALS PATIËNT?

Als je een buiksonografie hebt, kom dan op een lege maag. Je mag een paar uur van tevoren niets eten of drinken. Het is vooral voordelig om bij onderzoeken van de bekkenorganen de blaas niet vooraf te legen. Bij alle andere onderzoeken is er niets bijzonders om rekening mee te houden.